Publikacje

Barbara Błach – Bujak laureatką prestiżowego konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra!

Świętujemy! Barbara Błach – Bujak wśród laureatów prestiżowego konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018 organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer.

Zostaliśmy laureatami konkursu Orły Prawa 2018!

Zostaliśmy laureatami konkursu Orły Prawa 2018! Dziękujemy za zaufanie, dzięki takim wyróżnieniom wiemy, że nasza praca ma sens!

Wydaliśmy książkę!

W publikacji znajdziesz informacje dotyczące płacy minimalnej w poszczególnych krajach UE. Dowiesz się, jakie zasady związane z płaca minimalną obowiązują m.in. w Luksemburgu, w Finlandii, we Francji, we Włoszech czy w w Austrii. Dzięki temu bez błędów przygotujesz swojego kierowcę w trasę i unikniesz problemów.

Wypadek w pracy a wypadek w drodze do/z pracy

W kwestii wypadku pracownika w związku z wykonywaną pracą kodeks pracy rozróżnia dwa rodzaje zdarzeń: wypadek w pracy oraz wypadek w drodze do pracy. Dla właściwej oceny przedstawionej sytuacji bardzo istotne jest rozróżnienie tych wydarzeń.

Ruszamy z cyklem szkoleń o RODO!

Nie takie RODO straszne jak je malują. Ruszamy z cyklem szkoleń dla transportu i nie tylko.

Orzeczeniem Sądu ZUS musi wydać zaświadczenie A1!

Sąd orzeczeniem zmienił decyzję ZUS, który teraz musi wydać pracodawcy prawidłowe zaświadczenie. ZUS jednak ma prawo do złożenia apelacji, co nieoficjalnie zapowiedział.

Obowiązek odśnieżenia pojazdu – gdzie w Niemczech czy Austrii odśnieżyć pojazd.

Na kierowcach ciąży obowiązek przygotowania pojazdu i zadbania o jego odśnieżenie tak, żeby nie stwarzał zagrożenia na drodze, jednak ze względu na ograniczoną infrastrukturę to pracodawcy powinni w miarę możliwości uwzględnić przy planowaniu trasy w zimie punkty z rusztowaniem do odśnieżania. Co roku zarówno Niemcy jak i Austria publikują aktualną listę takich miejsc.

Publikujemy w najnowszym Transport Managerze oraz Transport i Spedycji!

W najnowszych numerach magazynów Transport Manager oraz Transport i Spedycja ukażą się artykuły autorstwa Barbary Błach – Bujak. Na łamach Transport Managera poruszamy kwestię nieruchomości pod bazy transportowe, natomiast w periodyku Transport i Spedycja tematem będzie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Zawieszenia działalności transportowej wraz z zawieszeniem licencji

W trakcie prowadzenia działalności transportowej może zdarzyć się sytuacja kiedy przedsiębiorca będzie chciał jedynie czasowo zaprzestać wykonywania działalności, na przykład ze względu na zastój lub nierentowność działalności.

Nowe kary w kolejnym projekcie zmiany ustawy o transporcie drogowym

Projekt ustawy o tachografach wprowadza kary za manipulowania tachografem, dodatkowe procedury związane z kartą kierowcy oraz nadaje nowe uprawnienia ITD. Czego się spodziewać po wejściu w życie nowelizacji?