Kontakt

Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ul. Krakowska 5/23
31-062 Kraków

Tel.: +48 880 015 151
E-mail: kancelaria@bdbkp.pl

NIP: 6762513161
REGON: 365349501
Nr rachunku bankowego: 53 1140 2004 0000 3102 7643 4034 mBank

KRS: 0000635657 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 6.000,00 zł