Publikacje

Szansa na wznowienie postępowania o ryczałty po wyroku TK!

Trzymiesięczny termin na wznowienie postępowania upływa już 24 lutego! We współpracy z AMF Frasik piszemy o wznowieniu postępowań sądowych o ryczałty po wyroku TK na etransport.pl.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących ryczałtów noclegowych w transporcie międzynarodowym!

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy. Dotychczasowe rozwiązania szczególne należy uznać za pozorne.

Ostatni kwartał pod znakiem wątpliwości w sprawie ryczałtów za nocleg

Czas obowiązywania stanowiska przyjętego przez SN w Uchwale siedmiu sędziów z połowy 2014 r. pokazał jednak sporo wątpliwości i luk w odniesieniu do instytucji ryczałtu za nocleg pracownika – kierowcy zawodowego w transporcie międzynarodowym. Termin rozprawy, na której wniosek dotyczący zbadania zgodności przepisów z Konstytucją ma być rozpatrzony został wyznaczony na dzień 24.11.2016 r.