Publikacje

Czy miejsca noclegów dla kierowców w Niemczech muszą być certyfikowane?

Na łamach portalu etransport.pl poruszamy bardzo ważną kwestię dotyczącą certyfikowania miejsc odpoczynków dla kierowców w Niemczech w związku z wprowadzeniem kar za odbiór odpoczynku w kabinie

Chcesz delegować pracownika do Holandii? Sprawdź, czy wiesz wszystko

W Holandii prawem dotyczącym minimalnego wynagrodzenia został objęty transport międzynarodowy rozpoczynający się lub kończący na terenie Holandii oraz kabotaż

Należności z tytułu podróży służbowej nie podlegają opodatkowaniu !

Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej interpretacją indywidualną z dnia 25 kwietnia 2017 roku potwierdził dotychczasowe stanowisko prawników Kancelarii Błach Dynerowicz Bujak, że pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku wypłacanie ryczałtów noclegowych nadal nie jest opodatkowane.

Co dalej z nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców?

Przecież powinno chodzić o to, żeby obywatel wiedział, „na czym stoi”, co mu wolno, a co nie…

Czy kierowcy wolno pracować w trakcie urlopu?

Dopiero przy zawarciu z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, zatrudnienie u innego pracodawcy może być rozpatrywane pod kątem działania konkurencyjnego na niekorzyść pracodawcy. Zakaz ten dotyczy jedynie działalności o profilu podobnym do prowadzonej przez pierwszego pracodawcę. W branży transportowej takie klauzule należą raczej do rzadkości.

Koszty procesu w postępowaniach o ryczałty

Ostatnio często zdarza się, że sądy odstępują od obciążania kierowcy kosztami procesu, w sytuacji gdy zapada wyrok oddalający powództwo o ryczałty. Sprawdź, co możesz zrobić w tej sytuacji.

Dołączamy do grona ekspertów na portalu transport-expert.pl oraz wystawców MTTSL Warsaw Expo w Nadarzynie!

Bardzo miło nam poinformować, że w marcu dołączyliśmy do grona partnerów i ekspertów portalu transport-expert.pl! Zachęcamy do śledzenia naszych porad i wpisów. A najbliższe bezpośrednie spotkanie z nami już od 22 do 24 marca w Warsaw Expo w Nadarzynie na Międzynarodowych Targach Transportu Spedycji i Logistyki!

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra finansów i rozwoju.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 roku i określa zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.

Zmiany w ustawie Kodeks Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Wypada rozpocząć od najistotniejszej zmiany, a zatem od zwiększenia stanu liczebnego załogi przedsiębiorstwa w kontekście obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu a przedsiębiorstwa transportowe

Jeżeli przedsiębiorca nie określi w umowie sposobu ewidencjonowania czasu pracy będzie on skazany na uczciwość i lojalność świadczącego usługę, bowiem w takiej sytuacji przedsiębiorca jest związany oświadczeniem świadczącego usługę kierowcy w przedmiocie ilość godzin świadczenia usługi.