Specjalizacje

PRAWO TRANSPORTOWE

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw transportowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego. W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw transportowych oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów branży. Prowadzimy szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, jak i wstępne oraz okresowe szkolenia BHP dla kierowców.

PRAWO CYWILNE, ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

Udzielamy porad prawnych dla podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców. W tym zakresie oferujemy analizę, przygotowanie i opiniowanie umów, zakładanie i przekształcanie spółek i bieżącą ich obsługę oraz bieżące doradztwo prawne. Zapewniamy reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi, odwołania od decyzji administracyjnych, pomoc w uzyskiwaniu licencji i zezwoleń, obsługę KRS.

WINDYKACJA

W ramach windykacji oferujemy monitorowanie i egzekwowanie wierzytelności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, windykację polubowną oraz sądową, monitoring terminów przedawnienia roszczeń zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ramach prawa pracy oferujemy usługi związane z indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy w zakresie wynikającym z przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego. Podejmujemy się analizy obowiązujących w przedsiębiorstwie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w zakresie pozwalającym na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw, uwzględniając prawa pracowników. W ramach ubezpieczeń społecznych doradzamy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych obowiązujących w Unii Europejskiej.